Skip to content

Wynebau magu plant

Wynebau magu plant

Yn dilyn ymgyrch genedlaethol a ddenodd geisiadau gan rieni o bob cwr o Gymru, mae pedwar teulu wedi cael eu henwi’n wynebau newydd yr ymgyrch Magu plant. Rhowch amser iddo.

Ein hwynebau magu plant

Dewiswyd y teuluoedd, sy’n dod o bob cwr o Gymru – Rhydyfelin, y Rhyl, Casnewydd ac Abertawe – gan banel o arbenigwyr ar fagu plant o blith mwy na 200 o geisiadau i’r gystadleuaeth ar-lein. Bydd y teuluoedd a ddewiswyd yn rhannu eu profiadau personol o lawenydd a heriau magu teulu ifanc, yn y gobaith y bydd rhieni eraill yn gallu elwa o’u hanesion.

Yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf, bydd pobl yn dod i adnabod y teuluoedd, trwy ddarllen eu disgrifiadau nhw o fywyd fel rhieni plant ifanc, yn ogystal â lluniau, fideos a phostiadau ar y wefan hon ac ar ein tudalen Facebook.

Darllenwch y diweddaraf ar blogiau ein teuluoedd

Cyfnodau Anodd ac Ymddygiadau Cyffredin

Cyfnodau Anodd ac Ymddygiadau Cyffredin

Mae’r rhan fwyaf o deuluoedd yn mynd trwy gyfnodau sy’n anodd eu rheoli. Dyma rai syniadau ar sut i fynd i’r afael â rhai o’r pryderon mwyaf cyffredin sydd gan rieni. Mae pob plentyn yn unigryw, ond efallai y bydd yr awgrymiadau hyn yn helpu.

Rhowch amser iddo

Rhowch amser iddo

Awgrymiadau ar annog gwell ymddygiad

Dyma pump syniad i’ch helpu chi i ddatblygu perthynas dda gyda’ch plentyn. Bydd y syniadau hyn hefyd yn helpu i annog ymddygiad cadarnhaol, yn hwb i hyder eich plentyn ac yn cefnogi ei ddatblygiad.

Datblygiad eich Plentyn

Datblygiad eich Plentyn

Rhwng genedigaeth a phump oed, bydd y plentyn yn tyfu a newid yn gyflym iawn. Gall deall mwy am ddatblygiad eich plentyn eich helpu chi i ddeall eich plentyn a’i ymddygiad yn well.

 

Magu Plant. Rhowch amser iddo.

Mae’r wefan hon wedi’i datblygu gan Lywodraeth Cymru gyda help amrywiaeth o sefydliadau a gweithwyr proffesiynol. Mae pob plentyn a phob rhiant yn unigryw. Mae’r wefan hon yn rhoi syniadau i rieni fel y gallan nhw wneud penderfyniadau ynglŷn â beth sy’n gallu gweithio i’w plentyn a’r teulu. Mae’n ceisio helpu rhieni i feithrin perthynas gadarnhaol, iach gyda’u plant.

Dysgu mwy.