Skip to content

Cystadleuaeth #wynebmaguplant yn cyrraedd y camau olaf

Cystadleuaeth #wynebmaguplant yn cyrraedd y camau olaf

Mae’r cyfnod cyflwyno ceisiadau wedi cau yn ein cystadleuaeth sy’n chwilio am bedwar teulu i fod  yn wynebau newydd i ymgyrch Magu Plant. Rhowch amser iddo Llywodraeth Cymru; a byddant yn rhannu eu straeon am orfoledd a heriau magu plant ac yn ysbrydoli rhieni eraill.

Dwylo

Rydym ar ben ein digon â’r ymateb cadarnhaol gan deuluoedd ledled Cymru, a bydd ein panel beirniadu’n cyfarfod yn fuan i ystyried y ceisiadau. Byddwn yn cysylltu â’r ymgeiswyr llwyddiannus tua chanol mis Medi, a byddant yn derbyn gwahoddiad i fynd i sesiwn tynnu lluniau proffesiynol i’r teulu tua diwedd y mis. 

Bydd y teuluoedd llwyddiannus yn cael eu cyhoeddi yma ym mis Hydref 2017, felly cadwch lygad allan am ein hwynebau newydd!  

Beth am ychwanegu ein tudalen at eich ffefrynnau ar eich porwr we (Pwyswch CTRL + D) a dewch yn ôl ati ar ddiwedd mis Hydref i gwrdd â’r ‘pedwar penigamp’, sef teuluoedd #wynebmaguplant. 

Yn anffodus, ni allwn gysylltu â phob ymgeisydd aflwyddiannus yn bersonol, ond hoffem estyn diolch i bawb am ddangos diddordeb yn yr ymgyrch ac am safon uchel y ceisiadau rydym wedi eu derbyn.

Magu Plant. Rhowch amser iddo.

Mae’r wefan hon wedi’i datblygu gan Lywodraeth Cymru gyda help amrywiaeth o sefydliadau a gweithwyr proffesiynol. Mae pob plentyn a phob rhiant yn unigryw. Mae’r wefan hon yn rhoi syniadau i rieni fel y gallan nhw wneud penderfyniadau ynglŷn â beth sy’n gallu gweithio i’w plentyn a’r teulu. Mae’n ceisio helpu rhieni i feithrin perthynas gadarnhaol, iach gyda’u plant.

Dysgu mwy.