Skip to content

Rhianta. Rhowch amser iddo.

Rhianta. Rhowch amser iddo.

Yn dilyn ymgyrch genedlaethol a ddenodd geisiadau gan rieni o bob cwr o Gymru, mae pedwar teulu wedi cael eu henwi’n wynebau newydd yr ymgyrch Magu plant. Rhowch amser iddo.

Dyma pump syniad i’ch helpu chi i ddatblygu perthynas dda gyda’ch plentyn. Bydd y syniadau hyn hefyd yn helpu i annog ymddygiad cadarnhaol, yn hwb i hyder eich plentyn ac yn  cefnogi ei ddatblygiad.

Does dim y ffasiwn beth ag un dull o rianta sy’n addas i bawb, ond gall eich helpu i feddwl am y math o riant rydych chi am ei fod. Weithiau, bydd pethau eraill sy’n digwydd yn eich bywyd yn ei gwneud pethau’n fwy anodd. Dyma rai syniadau a all helpu.

Rhwng genedigaeth a phump oed, bydd y plentyn yn tyfu a newid yn gyflym iawn. Gall deall mwy am ddatblygiad eich plentyn eich helpu chi i ddeall eich plentyn a’i ymddygiad yn well.

 

Saith cyngor rhianta

Dyma saith syniad i’ch helpu chi i ddatblygu perthynas dda gyda’ch plentyn a chefnogi ymddygiad positif.

Rhagor o fideos:

Cynghorau ar gyfer amser bwyd
Cynghorau ar gyfer amser gwely
Ymdopi â babi sy’n crio
Hyfforddiant i ddefnyddio’r poti
Ymdopi a strancio

Magu Plant. Rhowch amser iddo.

Mae’r wefan hon wedi’i datblygu gan Lywodraeth Cymru gyda help amrywiaeth o sefydliadau a gweithwyr proffesiynol. Mae pob plentyn a phob rhiant yn unigryw. Mae’r wefan hon yn rhoi syniadau i rieni fel y gallan nhw wneud penderfyniadau ynglŷn â beth sy’n gallu gweithio i’w plentyn a’r teulu. Mae’n ceisio helpu rhieni i feithrin perthynas gadarnhaol, iach gyda’u plant.

Dysgu mwy.